– Creo må bli en bedre fagforening for frilanserne ⋆ Kontekst
Glad for innspill: – Det er positivt med innspill, tips og kommentarer. Vi er alltid glad for det, sier forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian.
Glad for innspill: – Det er positivt med innspill, tips og kommentarer. Vi er alltid glad for det, sier forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian. Foto: Rune Eriksen

– Creo må bli en bedre fagforening for frilanserne

Even Kruse Skatrud opplever Creo som en lite relevant organisasjon for frilansmusikere. Nå løfter han debatten med håp om endring. Koronakrisa har bevist at det er mulig, mener han.

Debatt-tid: «Har vi en relevant musikerorganisasjon for oss frilansere i dag? Hva kan gjøres for at den skal kunne bli bedre?» Slik starter innlegget som får det til å koke på Even sin Facebook-side 4. mars – et velment hjertesukk om Creos innsats, eller kanskje heller mangel på sådan, for alle de frilansmusikerne som jobber selvstendig. Størsteparten av dem innafor det rytmiske feltet. Engasjementet lot ikke vente på seg.

– Hva utløste initiativet til å skrive dette?

– Vi kolleger sitter og snakker om det iblant, og jeg har lenge tenkt at noen bør si det høyt. Nå er jeg 42 år, har vært i bransjen lenge, og har iallfall ikke sittet dårlig i det. Jeg har hatt en behagelig posisjon, og hvis ikke jeg skal tørre å si det, hvem skal da?

– Må ta et moderlig ansvar i vanskelige debatter

Even understreker at han ønsker en konstruktiv debatt, at dette verken er en svertekampanje eller et forsøk på å bidra til opprettelsen av en ny fagorganisasjon.

Musikkultur intervjuer trombonisten før koronapandemien inntar Norge. Når vi seinere kontakter ham midt i karantenetida, er han opptatt av å rose Creo for det de har gjort for frilansere under koronautbruddet. Han håper at dette kan være starten på noe nytt. Når krisa er over og frilanshverdagen er tilbake, ligger utfordringene fortsatt og venter:

– Jeg synes Creo skal erkjenne hva de er gode på; de er en sterk fagforening for fast ansatte, men en irrelevant organisasjon for frilansere som ikke jobber mot institusjonelle arbeidsgivere, mener han.

Musikeren, komponisten, arrangøren og pedagogen har gradvis faset mye av frilansjobbinga som jazztrombonist inn i fast arbeid som pedagog ved musikklinja på Rud videregående skole og Universitetet i Oslo. Som fast ansatt opplever han Creo som relevant og tilstede. Kontrasten blir desto større til erfaringen han har som frilanser.

– Det handler ikke om å hjelpe Even i den og den konkrete saken, men å ta et moderlig ansvar i vanskelige debatter, trekke opp retningslinjer, belyse problemer, opplyse medlemmene, avlive myter og fastslå sannheter, sier Even.

– Må anerkjenne hvordan bransjen ser ut

Han opplever at mentaliteten fra arbeid med tariff og fast ansatte kommer til kort i møte med frilansmiljøet.

– Ingen av musikerne vi snakker om her har for eksempel kontrakt. Jeg skriver kanskje to kontrakter i året, forteller Even, som har langt flere jobber enn kontraktsmengden uttrykker.

Han mener Creo må anerkjenne situasjonen i markedet, og jobbe ut fra det, framfor å stille det som Even og mange andre frilansere opplever som urealistiske og lite fornuftige krav.

– Bransjen er basert på tillit. Creo bør for eksempel ikke gå ut og kreve at musikerne skal skrive kontrakt på alle jobber. Det de heller bør formidle er at det er en sterk tendens blant mange musikere til at de ikke skriver kontrakt, og så opplyse om at hvis det da skjer noe, har man ingen rettigheter. De bør poengtere sterkere at alle musikere bør lage en enkel avtale på e-post som et minimum, sier Even.

Og så er det den vanskelige spagaten Creo står i – mellom fast ansatte og frilansere. Verken denne eller andre krevende problemstillinger må feies under teppet, mener Even. Frilanserne som gruppe har også utfordringen med at hvert enkelt medlem konkurrerer om jobbene.

– Ikke lat som dette ikke er et problem, men løft det opp og drøft det, er Evens oppfordring, som samtidig sender en pasning til frilanserne om å være tydelige på hva de ønsker fra fagforeningen og engasjere seg når situasjonen krever det.

– Mange utfordringer er løst i koronakrisa

Trompetist Frank Brodahl er blant dem som har engasjert seg i innlegget på Evens Facebook-side. Han skriver:

«En av de største utfordringene slik jeg ser det, er at vi musikere ikke står sammen, det er alltid noen andre som tar jobben eller stiller opp om noen står på kravene, hvordan skal ett forbund hjelpe dem som står på kravene, om våre egne likevel tar jobben på andre premisser…»

Bassist Per Mathisen parerer med å skrive at noen musikere faktisk er nødt til å ta dårlig betalte jobber for å overleve. Alternativet er ingen inntekt. Mathisen reiser også noen overordnede spørsmål i debatten, men når Musikkultur kontakter ham under koronakrisa forteller han at mange av utfordringene han har satt fingeren på er løst, gjennom tiltakene som er innført under koronautbruddet. Han roser Creo for arbeidet de har gjort for frilanserne den siste tida.

Creo: – Positivt med innspill og tips

Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo, har fulgt debatten på Evens Facebook-side.

– Det er positivt med innspill, tips og kommentarer til det vi driver på med. Vi er alltid glad for det, sier han.

Rian ser også noen konkrete innspill fra den lange Facebook-tråden, som han mener det er mulig for Creo å ta tak i:

– Det at frilansere må prioriteres framfor fast ansatte i støtteordningene er en god idé å gå videre med. Spesielt nå i disse koronatider. Dette har vi allerede snakka om i forbundsstyret, at man bør henstille til de som har en 100 prosent fast jobb om å la støtteordningene være forbeholdt dem som prøver å overleve som frilansere. Vi har tidligere gått ut med slike anbefalinger, forteller Rian.

Glad for innspill: – Det er positivt med innspill, tips og kommentarer. Vi er alltid glad for det, sier forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian.
Glad for innspill: – Det er positivt med innspill, tips og kommentarer. Vi er alltid glad for det, sier forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian. Foto: Rune Eriksen

– Er kritikken berettiget? Er dere en god nok organisasjon for frilanserne?

– Vi kan og vil alltid bli bedre, men de siste åra har vi jo økt trykket kanskje aller mest på den delen av vår virksomhet som retter seg mot næringsdrivende og frilansere. Tidligere hadde vi én advokat, nå har vi én advokat og to jurister som primært jobber mot denne delen av bransjen. Ulykkes- og ansvarsforsikringen vår er også mest aktuell for denne gruppa, sjøl om den selvsagt også kommer andre medlemmer til gode.

– Hva er dere mest stolt av å ha fått til for denne medlemsgruppa?

– Det vi har gjort nå under koronakrisa, med å ha bidratt til å få en statlig støttepakke til selvstendig næringsdrivende og frilansere. Det er mange organisasjoner som har bidratt her, men det er vi som har sittet i førersetet, vi har utarbeidet forslagene og hatt kontakten med departementer og storting.