Creo krever forhandlinger om lønn i DKS ⋆ Kontekst
Krav på krav: I oktober leverte musiker Hans Martin Austestad 1305 underskrifter til KS' Hege Mygland, med krav om å møte Creo til forhandlinger om lønnsavtale for kunstnere i Skolesekken. Nå har Creo fulgt opp med å fremme krav om avtale.
Krav på krav: I oktober leverte musiker Hans Martin Austestad 1305 underskrifter til KS’ Hege Mygland, med krav om å møte Creo til forhandlinger om lønnsavtale for kunstnere i Skolesekken. Nå har Creo fulgt opp med å fremme krav om avtale. Foto: Mona Askerød

Creo krever forhandlinger om lønn i DKS

Creo har sendt krav om lønnsforhandlinger i den kulturelle skolesekken til KS. Kanskje kan det bli forhandlinger før jul.

Creo sendte i går, etter litt om og men, krav til KS – kommunenes interesseorganisasjon – om at det skal opprettes en særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Den kulturelle skolesekken.

– Det har tatt litt tid å få det formelle på plass, og få de nødvendige avklaringene med LO, forklarer Creo-leder Hans Ole Rian. Men nå altså.

Håper KS ser fornuften

– Vi håper jo at KS ser fornuften i å skape en avtale som ivaretar kunstnere som jobber for skolesekken, og gjør det mulig for også dem å ha en viss trygghet i arbeidslivet, sier Rian.

Fra før har Creo en avtale om honorar for oppdragstakere i skolesekken, og det har siden vært en oppfatning i Creo – og ikke minst blant mange av kunstnerne som jobber for skolesekken – om at dette er en halv løsning, og at det også bør på plass en avtale for arbeidstakere.

En av kunstnerne som tidligere har tatt mange oppdrag for skolesekken, Hans Martin Austestad, har i to omganger aksjonert for å få på plass nettopp en slik lønnsavtale. Først ved å nekte å ta oppdrag i DKS før det kom på plass en lønnsavtale, og sist i oktober, da han leverte 1305 underskrifter til KS med krav om at de møter til forhandlinger om en lønnsavtale. Nå har altså Creo formelt krevd de samme forhandlingene.

KS: Forhandler ikke i media

KS sier i en kort kommentar at de ikke har mottatt kravet fra Creo ennå.

– Vi ønsker uansett ikke å kommentere eventuelle krav i media, men vil følge opp saken direkte overfor Creo, skriver avdelingsdirektør Hege Mygland i en epost.

Les også: Nekter å jobbe for skolesekken uten avtale for lønnsmottakere

Foreslår dagsatser og sjukepenger

Kravet Creo leverte i går er om en såkalt «sentral forbundsvis særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Den kulturelle skolesekken i fylkeskommuner og kommuner».

Det må være en særavtale, ettersom det allerede eksisterer en tariffavtale mellom LO – og dermed Creo – og kommuner og fylkeskommuner. Tariffavtalens lønnsbestemmelser er simpelthen umulig å bruke for turnerende kunstnere. Den har blant annet ingen løsninger for dagsatser eller forberedelser, og er generelt dårlig rigga for turnélivet.

Avtalen Creo forelegger for forhandlinger med KS gir bestemmelser om dagsatser, og i tillegg bestemmelser om betalt ved sjukdom og en rekke andre rettigheter som arbeidstakere har ellers i det offentlige, men som man ikke har som oppdragstaker, ei heller for DKS.

Den er ikke helt ulik avtalen Turnéorganisasjonen i Hedmark gjør med sine kunstnere.

Håper på fornuft: Vi håper KS også ser fornuften i en lønnsavtale, sier Creos leder Hans Ole Rian.
Håper på fornuft: Vi håper KS også ser fornuften i en lønnsavtale, sier Creos leder Hans Ole Rian. Foto: Martin Guttormsen Slørdal

Hva skjer nå?

Kravet ble altså sendt i går. Nå har KS to uker på seg til å respondere, og avtale tidspunkt for forhandlingene. Deretter vil det normalt blir forhandlinger i løpet av en måned. Det betyr at det er et visst håp om å få til forhandlinger før jul.

– Vi er klare – det står ikke på oss, sier Rian.

Forhandlinger betyr minimum at partene møtes. KS kan fortsatt nekte å gjøre mer enn det, altså nekte å inngå noen avtale. I så fall kan Creo bringe saken inn for en nemnd som skal bestå av en representant fra hver av partene og én nøytral part.

Les også: Creo støtter Håkon Skoges forslag om å etablere DKS Norge

Bakgrunn

Da Rikskonsertene ble nedlagt i 2016 og Kulturtanken ble opprettet, var planen at Kulturtanken skulle forvalte og ha ansvar for hele DKS-ordninga. Da det ble klart at Kulturtanken formelt ikke kunne ha arbeidsgiveransvar eller annet forhandlingsansvar, og at dette måtte ivaretas av fylkeskommunene, levde kunstnerne som står for innholdet i skolesekken i et avtalemessig limbo i to år, uten mulighet for å forhandle og uten felles avtalevilkår for hele landet.

Våren 2018 kom en avtale om honorering av oppdragstakere på plass.

Nå blir det altså krevd en avtale for å gjøre det mulig å turnere som lønnsmottaker i skolesekken, slik det var mulig under Rikskonsertene.