Creo fortsetter med tilbud om samtaleterapi for medlemmer ⋆ Kontekst
Notis

Creo fortsetter med tilbud om samtaleterapi for medlemmer

I 2021 inngikk Creo og Nion en avtale om pilotprosjektet Samtaleterapi for Creos medlemmer. Målet med prosjektet var å kartlegge hvorvidt dette var et tilbud som ville:

  • bidra til at kunstnere og kulturarbeidere kom seg gjennom pandemien/krisen
  • være et langsiktig tiltak for å bedre kunstneres og kulturarbeideres mentale helse

Evaluering av prøveprosjektet har vist at dette tilbudet er noe medlemmene setter høyt og ønsker at skal videreføres.

– Vi har derfor besluttet å etablere samtaleterapi for alle Creos medlemmer som et langsiktige/permanent medlemstilbud. Detaljer rundt tilbudet må fortsatt avklares, men for å sikre at de som trenger noen å snakke med nå fortsatt har det, vil det være mulig å benytte seg av tilbudet slik det foreligger i dag, sier nestleder Christine Thomassen i en pressemelding, hvor hun legger til:

– Det er Creos ønske å bidra til at våre medlemmer får dekket et viktig behov som i dag ikke sikres på en tilfredsstillende måte av myndighetene/samfunnet.

I pressemeldingen skriver Creo også at målet på sikt er at et videre samarbeid vil bidra til at det etableres et fagmiljø med særskilt kompetanse på medlemmenes spesifikke utfordringer.