Chopin: «fuld av selvmotsigelser» ifølge hans siste elev Peru ⋆ Kontekst
Notis

Chopin: «fuld av selvmotsigelser» ifølge hans siste elev Peru

Nyheter fra Norsk Musikerblad (august/september 1922)

«Jazze» La Tosca?

Puccini har truffet en avtale med et amerikansk «Musikfirma», hvorefter dette faar eneret til at «Jazze» musiken i La Tosca. Herfor mottar hr. Puccini en sum av 120 000 dollars.

Chopins siste elev

I Paris lever en 91-aarig musiker, Peru, der kan betraktes som Chopins sidste elev. Han bor paa et takkammer under elendige forhold. Oprinnelig elev av Kalkbrenner, tok Chopin sig av ham og gav ham undervisning i to aar. Han skildrer Chopin som et besynderligt menneske, fuld av selvmotsigelser, ikke istand til selv for en dag at beholde de penge, han tjente. Men aviserne skrev om hans elegante spaserstokker og hans hansker, som i Paris var dagens tema: hansker á la Chopin, mens han i virkeligheten levet under kummerlige forhold.

Frykt i Bergen

Paa grund av frygtede ændringer i Bergens musikliv, der vil influere paa orkestermusikernes arbeidvilkaar blokeres Bergen indtil videre for al tilgang av musikere

Festkonsert

Holters korforening har bestaat i 25 aar, og feirer begivenheten med festkoncert.

Pengelense musikere i Østerrike

En kunstkommisjon er blit nedsat av Wiens musikerforening med det formaal at aapne veien for de medlemmer som har talent som komponister og dirigenter. Hittil har disse været helt avskaaret fra at faa vise, hvad de duer til, og kun folk med penger eller forbindelser – altsaa ingen av musikerne – har opnaad dette.