Cathrine Winnes tildelt Komponistforeningens likestillingspris ⋆ Kontekst
Foto: Marte Bjerke

Cathrine Winnes tildelt Komponistforeningens likestillingspris

Dirigent Cathrine Winnes ble 18. desember tildelt likestillingsprisen fra Norsk komponistforening.

«Komponistforeningens likestillingspris 2019 tildeles en person som over flere år har arbeidet for å løfte fram likestillingsperspektivet i det skapende musikklivet som dirigent og formidler.»

Slik lyder deler av begrunnelsen fra Komponistforeningen, som overrakte prisen til Winnes i går kveld, da hun dirigerte Nøtteknekkeren foran en fullsatt sal i Operaen. 

Winnes får prisen både for sitt arbeid med å grave fram norske kvinnelige komponister til stemmerettsjubileet i 2013, for SVT-serien «She composes like a man», men først og fremst for innsatsen for å skape et balansert repertoar gjennom en systematisk praksis i arbeidet som dirigent og formidler.

I tillegg til en omfattende frilanskarriere, er Winnes kunstnerisk leder for Blåsarsymfonikerna, som er det svenske ensemblet med flest kvinnelige komponister på sitt repertoar, ifølge Komponistforeningen. Regnet i antall minutter, framfører orkesteret 20 prosent musikk skrevet av kvinner.

Selv sier Winnes dette om sitt arbeid:

– Min filosofi har vært en slags «deeds not words». Jeg prater derfor svært sjelden om selve politikken i repertoarvalget. Derimot har jeg forsøkt å betone hvordan musikklivets mangfold berikes av at dette repertoaret kommer fram i lyset, og løfte fram verkene og historiene uten tanke på at vi eventuelt skulle ha noen motpoler eller motstandere. Når musikere i orkesteret sier: «Wow, så flott musikk av Boulanger,» har hun fått en likestilt behandling. Ikke fordi hun er kvinne, men fordi hun er god. Derfor promoterer jeg musikken uten å snakke særlig om politikk, og lar dens historier og verker gjøre jobben selv.

• Les intervju med Cathrine Winnes her.