Blåser i musikktimen ⋆ Kontekst
Blås i skolen: Alle tredjeklasse-elevene på Ulverud skole i Nittedal får lære å blåse i trompet i skoletiden.
Blås i skolen: Alle tredjeklasse-elevene på Ulverud skole i Nittedal får lære å blåse i trompet i skoletiden. Foto: Anne Mette Johannesen

Blåser i musikktimen

I Nittedal skal alle tredjeklassinger lære stryk- og blåseinstrumenter i musikktimene.

Hvert år skal rundt 300 elever på syv skoler i Nittedal få opplæring i et blåseinstrument og et strykeinstrument i musikktimene i grunnskolen. Opplæringen skal gis av lærere fra kulturskolen. Det har kommunestyret vedtatt.

– Rådmannen fant først ikke penger til dette i budsjettet, men politikerne vil ha stryk og blås i skolen og bevilget penger til dette i desember, forteller varaordfører Inge Solli (V).

Kulturskolerektor Anne Mette Johannesen sier til Musikkultur at det er flere års arbeid med konseptene Blås i skolen og Stryk i skolen som nå gjøres til permanente tilbud.

– I over ti år har lærere fra kulturskolen hatt musikkgrupper i skolenes musikktimer. Vi har hatt opplæring på althorn, kornett, cello og fiolin. Arbeidet har vært så vellykket at vi har fått rektorene og politikerne med oss, sier Johannesen.

– Fungerer godt

Blås i skolen og Stryk i skolen går ut på at elevene får opplæring på et instrument to ganger i uka over fire uker. Det munner ut i en konsert for andre elever på skolen og for foreldre.

– Musikkundervisningen styrkes ved at elevene får spille på ordentlige instrument. Det bedrer dessuten rekrutteringen til videre spill og kulturskolen styrker de delene av musikkundervisningen som skolene selv ikke har klart å oppfylle på grunn av manglende kompetanse, sier Johannesen.

Kulturskolen har i samarbeid med skolene lagt opp til undervisning to ganger i uka. De har prøvd seg frem til at et slikt undervisningsopplegg gir best resultat og mestring.

– Kulturskolen har godt samarbeid med skolene, vi har god organisering på undervisningen som matcher lærernes standard, og vi selv har høye forventninger til hva vi skal få til på instrumentene. Derfor fungerer dette godt, mener Johannesen.

Har gjort seg synlige

Varaordfører Inge Solli sier til Musikkultur at han er stolt av kulturskolen i Nittedal og at kommunen på denne måten kan tilby barna bedre musikkundervisning i det ordinære skoleverket.

– Kulturskolen har ressurser og kompetanse som styrker musikkundervisningen i skolen, og det er jeg glad for. Vi har hatt gode erfaringer med konseptet Blås i skolen, og det er motivasjonen for å gjøre det til et permanent tilbud i tillegg til å starte Stryk i skolen, sier han.

Kulturskolerektor Anne Mette Johannesen sier kulturskolen har jobbet strategisk for å få skoleledere og politikere med på laget.

– Kompetanse og initiativ i lærerkollegiet og nitid jobbing over tid har gjort kulturskolen synlig i kommunen. Det er kvalitet over det vi gjør og viser oss frem på kommunestyremøter og presenterer tilbudene våre for politikerne. Dette arbeidet gjennom mange år, blomstrer nå, sier Johannesen.

– Hvilke tips har du til dem som vil få til noe lignende i sine kommuner?

– Man må å ha lærere som virkelig har lyst til å jobbe med instrumentalundervisning i skolen, og så må rektorene på skolene tilbys en ferdig pakke. Det er viktig å formidle tilbudet på en måte som gjør at rektorene forstår at dette er noe de trenger for skolens barn! Begynn gjerne med én skole og én positiv rektor. Min erfaring er at det rektor vil, det skjer. Leverer man god kvalitet på opplæringen, kan man være så heldig at det blir en snakkis i lokalsamfunnet, sier Johannesen.