Ber om mer penger til kirkemusikk ⋆ Kontekst
Nestleder i MFO: Anders Hovind håper evalueringa v krikemusikkfeltet ender med mer i potten for kirkemusikk i Kulturrådet.
Nestleder i MFO: Anders Hovind håper evalueringa v krikemusikkfeltet ender med mer i potten for kirkemusikk i Kulturrådet. Foto: asamaria.com

Ber om mer penger til kirkemusikk

– Pengepotten til kirkemusikk i Kulturrådet må økes, mener Anders Hovind i MFO.

Ordningen med en egen avsetning til kirkemusikk evalueres nå av Telemarksforskning.

Musikkutvalget for arrangørstøtte behandler søknader om arrangørstøtte, festivalstøtte og kirkemusikk i Kulturrådet. En egen ordning for kirkemusikk ble opprettet i 2005.

– Støtteordningen er viktig for kirkens musikalske aktivitet og bidrar til jobber i frilansmusikermarkedet. Terskelen for å få midler er imidlertid høy, og det er svært vanskelig å få midler til enkeltstående konserter og tiltak. For mange kirkemusikere er det et savn at det ikke finnes en mulighet til å søke på enkeltstående tiltak med enklere søknadsprosedyrer, slik som de gamle LOK-midlene (Tilskuddsordningen til lokale musikktiltak, red.anm.), sier Anders Hovind i MFO.

Lite midler lokalt

Ordningen evalueres nå av Telemarksforskning, som del av et større forskningsprosjekt om kirkemusikken i Norge på 2000-tallet. Forskerne tar sikte på å publisere resultatene til våren. Forskningsteamet holder på å analysere innsamlet data. 270 kirkemusikere har blant annet deltatt i en survey.

– Kantorer landet over har påpekt at det er lite midler lokalt. Mange opplever heller ikke at de fyller kriteriene for å søke støtte til kirkemusikk i Kulturrådet. Det er tydelig at bortfallet av LOK-midlene i 2007 har rammet kirkemusikkfeltet, sier prosjektleder Heidi Stavrum.

Analysen av kirkemusikkfeltet skal overleveres Kulturrådet, som må vurdere tiltak.

– Vi beskriver hvilken rolle Kulturrådets innsats har spilt og kan spille framover. Og vi skal i forskningsarbeidet drøfte flere prinsipielle spørsmål: Hvorvidt kirkemusikk skal ha egen pott, og hvem som skal ta ansvar for musikktiltak i lokale menigheter, sier hun.

– Må løses av kirken selv

Arnfinn Bjerkestrand, nestleder i Kulturrådet og leder for musikkutvalget for arrangørstøtte, vil ikke foregripe noen omlegginger i kirkemusikkordningen. Men han ser i liten grad at Kulturrådet kan løse de lokale utfordringene.

– Kirken er i en enestående situasjon siden en utdannet musiker er tilknyttet virksomheten. Det gjør kirken til en viktig arena for kunstproduksjon. Det er imidlertid små ressurser for profesjonell kulturproduksjon lokalt. Kulturrådets kirkemusikkordning er for liten til å støtte alle de oppgavene kirkemusikerne er satt til å løse. De må løses av kirken selv. Jeg savner derfor mer pågående kirkelige myndigheter om hvordan vi sammen kan gjøre feltet sterkere, sier Bjerkestrand.

Les også: Lite penger til kirkemusikk