Bekymra for regionale kulturinstitusjoner – frykter at regjeringen skal foreslå å fjerne fordelingsnøkkelen i statsbudsjettet ⋆ Kontekst
BEKYMRA: – Dagens ordning sikrer forutsigbarhet for kunstnerisk utvikling i institusjonene, og sørger for at de kan ivareta rollen de har både overfor våre fast ansatte kunstnere og overfor det frie feltet, sier Christine Thomassen i Creo.
BEKYMRA: – Dagens ordning sikrer forutsigbarhet for kunstnerisk utvikling i institusjonene, og sørger for at de kan ivareta rollen de har både overfor våre fast ansatte kunstnere og overfor det frie feltet, sier Christine Thomassen i Creo. Foto: Presse

Bekymra for regionale kulturinstitusjoner – frykter at regjeringen skal foreslå å fjerne fordelingsnøkkelen i statsbudsjettet

STATSBUDSJETTET: Både Creo og Norsk Teater- og orkesterforening frykter at Kulturdepartementet vil foreslå å fjerne de faste fordelingsnøklene som sikrer regionale kulturinstitusjoner finansiering fra stat, fylke og kommune.

– Selv i normale tider, uten koronapandemi, er risikoen stor for at kultur blir en salderingspost i trange regionale budsjettkamper, sier nestleder i Creo, Christine Thomassen.

Hun er bekymra for at de regionale kulturinstitusjonene går en usikker framtid i møte, dersom regjeringen fjerner de faste fordelingsnøklene mellom stat, fylke og kommune.

Musikkultur har vært i kontakt med Kulturdepartementet som ikke vil kommentere opplysningene om fordelingsnøklene. De viser til statsbudsjettet som blir lagt fram i morgen.

NTO har fått signaler fra departementet

Både Creo og Norsk teater- og orkesterforening (NTO) har skrevet uttalelser til kulturminister Abid Q. Raja og Stortingets familie- og kulturkomité, der de ytrer sterk bekymring for fjerningen av fordelingsnøklene. Det er NTO som først omtalte saken på sine nettsider.

– Vi har fått vite fra Kulturdepartementet at de jobber langs et spor der fordelingsnøklene planlegges fjernet fra nyttår, sier Morten Gjelten, direktør i NTO til Musikkultur.

– Dagens ordning fungerer godt

Fordelingsnøklene er innretta slik at en bevilgning fra staten til en regional kulturinstitusjon utløser en tilsvarende bevilgning fra fylke og kommune. Staten går inn med 70 prosent av finansieringen, mens kommune og fylke finansierer de resterende 30 prosentene. Orkestrene og distriktsoperaene er eksempler på kulturinstitusjoner som er finansiert på denne måten.

Christine Thomassen i Creo mener dagens finansieringsordning fungerer godt.

– Den sikrer forutsigbarhet for kunstnerisk utvikling i institusjonene, og sørger for at de kan ivareta rollen de har både overfor våre fast ansatte kunstnere og overfor det frie feltet, sier Thomassen.

Henger sammen med regionreformen, som ikke ble noe av

Hun synes det er rart at departementet går inn for å fjerne fordelingsnøkkelen nå som regionreformen i kulturlivet er skrota, etter massive protester fra bransjen.

– Forslaget om å endre fordelingsnøkkelen var knytta til forslaget om å gi fylkeskommunene økt ansvar gjennom regionreformen. Når man nå har valgt ikke å gå videre med reformen, noe vi mener er en riktig beslutning, virker det rart at man løsriver fordelingsnøkkelen fra resten, sier Thomassen.

Hun trekker også fram at den varslede revisjonen av Kulturloven som ikke er blitt gjennomført. Det har vært vist til at denne loven skal være et styringsverktøy for blant annet oppgavefordeling og ansvar i kulturlivet.

– Ting skjer i feil rekkefølge. Det som skjer nå virker ulogisk, med tanke på andre politiske prosesser, sier Thomassen.

– Ikke gjør noe overilt

– Ser dere overhodet noen positive konsekvenser av en fjerning av fordelingsnøklene?

– I utgangspunktet nei, men veldig mange har etterlyst bedre dialog mellom forvaltningsnivåene. Det er det satt lys på gjennom prosessene rundt regionreformen, og det er bra, sier Thomassen.

Hun understreker institusjonenes betydning, også for det frie feltet.

– Det er veldig lett at institusjonene og det frie feltet blir satt opp mot hverandre, men vi ser at institusjonene får en stadig større betydning for det frie feltet. Det å sikre en stødig ryggrad gjennom de store institusjonene i den krisa vi har nå, er helt avgjørende. Det er ikke enten-eller, det er begge deler.

Thomassen kommer med en klar melding til Kulturdepartementet:

– Ikke gjør noe overilt, ta beslutninger i logisk rekkefølge. Dette bør tas opp til grundig vurdering i alle de riktige instansene. Lytt til dem det berører.