Barna skal bidra til stortingsmelding om kultur ⋆ Kontekst
Barn og kunst: Bildet er fra DKS-produksjonen «Byplansjefene», produsert av Nasjonalmuseet, i samarbeid med Brendeland & Kristoffersen Arkitekter.
Barn og kunst: Bildet er fra DKS-produksjonen «Byplansjefene», produsert av Nasjonalmuseet, i samarbeid med Brendeland & Kristoffersen Arkitekter. Foto: Lars Opstad / Kulturtanken

Barna skal bidra til stortingsmelding om kultur

Barn og unge skal bidra til stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur, som legges fram i 2020. Kulturtanken har fått oppdraget med å involvere den oppvoksende generasjon i arbeidet.

Dette melder Kulturtanken i et nyhetsbrev. Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet skal samarbeide om meldingen.

Oppgaven til Kulturtanken blir å koordinere og gjennomføre opplegg for involvering av barn og unge i temaene kunst- og kulturformidling, digitale kunst- og kulturuttrykk, kunst og kultur som ytringer, og inkludering og sosiale mobilitet.

• Les også: Kulturmeldinga – svada eller realpolitikk?

– Vi er veldig begeistret for at departementene har valgt å gi Kulturtanken dette viktige oppdraget. Som fagetat for kunst og kultur til barn og ungdom har vi kompetanse, gode nettverk i hele landet og ikke minst vurderer vi dette som det viktigste med hele meldingen; å høre barn og unges egne stemmer i polititikkutformingen av deres egen framtid. Ingenting er viktigere enn nettopp det, sier Lin Holvik, direktør i Kulturtanken i nyhetsbrevet.