Avviser negativ honorarutvikling ⋆ Kontekst
NORD FÅR ROS: Direktør i Festspillene i Nord-Norge, Tone Winje.
NORD FÅR ROS: Direktør i Festspillene i Nord-Norge, Tone Winje. Foto: Øivind Arvola

Avviser negativ honorarutvikling

Festspillene i Bergen tilbakeviser påstandene om negativ honorarutvikling for kunstnerne, og åpner for mer åpenhet om festivaløkonomien.

I et innlegg på musikkultur.no (Les her: Ufrivillig dugnadsarbeid ) tar bassist og komponist Håkon Thelin et oppgjør med det han betegner som «ufrivillig dugnadsarbeid» i norsk kulturliv. Festspillene i Bergen (FiB) trekkes fram som en av festivalene som betaler for dårlig. Thelin skriver: «Særlig hos store arrangører, som vi burde forvente følger en reell lønnsutvikling på lik linje med alle andre, virker det som om utviklingen har vært mest negativ.»

– Jeg vil ikke ta stilling til denne spesifikke påstanden, men for Festspillenes del mener vi ikke at utviklingen er negativ. Jeg deler ikke hans oppfatning her. Generelt vil vi påpeke at vi praktiserer en økning av honorarstørrelse i takt med den generelle prisøkningen i samfunnet, og økninger i anbefalte minstesatser hos fagorganisasjoner som MFO, sier prosjektdirektør i FiB, Mads Hundvin.

– Er det mulig å gi et eksempel på hvordan en konsert ble honorert i 2004 og i dag??

– Alle artistkontraktene er konfidensielle og honoraret er en del av kontrakten. Hvis jeg skal gi et eksempel knyttet til år og arena, blir det mulig å identifisere hvem jeg snakker om. Det jeg kan si er at vi ikke har noen faste honorarsatser knyttet til arenaene, de varierer fra prosjekt til prosjekt. Dette bidrar til å gjøre det vanskelig å sammenligne.

Åpner for mer åpenhet

På spørsmål om hvor stor andel av budsjettet til FiB som går til å honorere kunstnere svarer Hundvin at dette ikke er mulig å svare på, fordi mange av honorarene er del av samarbeidsavtaler med andre aktører.

– Vi betaler kun et begrenset antall av honorarene direkte til kunstnerne. I mange tilfeller er honorarene en del av et beløp som utbetales til agent eller samarbeidspartner, som deretter er ansvarlig for å utbetale til artisten. I 2015 setter vi for eksempel opp en stor internasjonal produksjon med flere co-produsenter, og i dette tilfellet er honorarene innbakt i avtalen og del av en større utbetaling som også inneholder andre elementer enn honorar, forteller Hundvin.

– Men dere kan kanskje likevel anslå omtrent hvor stor andel av budsjettet som går til å betale de som opptrer?

– Det blir rein spekulasjon fra min side. Hvis dette er noe som kunstnerne reagerer på og ønsker mer åpenhet om, må vi se nærmere på det.

– Thelin bruker en taxitur til Valestrand som en illustrasjon på festivalens prioriteringer. Her stiller han spørsmålet: Hvorfor er ikke transporten bedre organisert og honoraret mitt høyere isteden?

– Jeg ønsker ikke å gå veldig dypt inn i denne spesifikke problemstillingen, men det er selvsagt trist at han ser på det som at vi verdsetter ham mindre enn en taxitur. Det er virkelig ikke meningen. Vi har rundt 600 transporter i løpet av drøye to uker. Det er en stor kabal som skal gå opp og vi må gjøre en avregning på hver enkelt transport om hva som er økonomisk fornuftig. Valestrand er, som Thelin påpeker, et stykke unna Bergen sentrum, og det er uansett knyttet kostnader til en slik transport, sier Hundvin.

Thelin tar også opp ansiennitet og erfaring som faktorer han mener bør innvirke på honorarets størrelse. Det er Hundvin enig i.

– Dette henger for vår del sammen med hva en kunstner krever for jobben. En kunstner med høy ansiennitet og lang erfaring krever ofte et høyere honorar. Denne sammenhengen eksisterer allerede, mener Hundvin.

Festivaler i nord får ros

Thelin trekker fram festivaler nord for Trondheim som bedre betalere. I denne saken på musikkultur.no: Ingen vekst i honorar på ti år, forteller han dessuten at han som del av ensemblet Poing får bedre betalt på Festspillene i Nord-Norge (FINN) enn på andre festivaler.

For direktør i FINN, Tone Winje, er ordentlig hyre en selvfølge.

– Hvorfor er det viktig å betale artistene skikkelig?

– Det er helt opplagt egentlig, musikere er folk som skal leve av det de tjener. Det er viktig at FINN oppfører seg anstendig og fint i alle relasjoner, påpeker Tone Winje.

– Har dere et spesielt ansvar for honorarnivået i og med at dere mottar offentlig støtte?

– Det vil jeg si, vi bør være kjent for å være anstendige. Vi bør kunne ses etter i kortene og oppføre oss ryddig. Så kan det allikevel være anledninger der man vil være uenig om hva det innebærer, sier Winje.