Avlaster med vaktparader i hovedstaden ⋆ Kontekst
Vaktparade: Marinemusikken i Horten pendler til Oslo fem uker i året for å avlaste Stabsmusikken i Oslo med å gå vaktparader. Se flere bilder ved å trykke på pilene
Vaktparade: Marinemusikken i Horten pendler til Oslo fem uker i året for å avlaste Stabsmusikken i Oslo med å gå vaktparader. Se flere bilder ved å trykke på pilene Foto: Rune Eriksen

Avlaster med vaktparader i hovedstaden

Marinemusikken i Horten, som regjeringen vil gi fyken, marsjerer i Oslo fem uker i året. – Overkapasitet i Forsvarets musikk finnes ikke, sier kommandørkaptein Truls Sanaker.

Trombonen ligger klar på brosteinen, mens Halvor Ovenstrøm knyter lissene på skoene ekstra godt. Marinemusikken fra Horten skal straks marsjere fra Akershus festning til Kongens slott.

Marinemusikken avlaster Stabsmusikken i Oslo fra april til september med å gå 25 vaktparader, der de følger gardistene opp til slottet til vaktskiftet. Denne dagen blir første gang korpset marsjerer forbi Stortinget etter at regjeringen fredag i forrige uke la fram Langtidsplanen for Forsvaret. Der går regjeringen inn for å kvitte seg med to av landets fem militærkorps: Luftforsvarets musikkorps i Trondheim og Marinemusikken i Horten. De vil at Forsvarets musikk i fremtiden skal bestå av 100 årsverk med til sammen 90 musikere.

– Kanskje sparere de litt penger her og nå, men hvis to av fem militærkorps blir lagt ned, får det kjempestore konsekvenser for musikklivet og musikkutdanningene femti år frem i tid. Det er så trist at jeg prøver ikke å tenke altfor mye på det, sier trombonist Halvor Ovenstrøm.

Les også Forsvarets musikksjef: En veldig alvorlig situasjon

Holder motet oppe

Heidi Holm-Stømer, saksofonist og tillitsvalgt i Marinemusikken forteller at flere av de ansatte tar det tungt at regjeringen vil legge ned to korps.

– Vi håper politikerne forstår at staten Norge må bestemme seg for å ta vare på enkelte ting som er del av historien til landet, ellers blir vi fort en nasjon uten særpreg, sier Holm-Stømer.

Les også: Vil kutte korpsene i Horten og Trondheim

Noen har antydet at kulturdepartementet bør ta over driften av militærkorpsene, men Hold-Stømer synes det er viktig at korpsene får beholde sin militære identitet.

– Det er der vi har vår historie. Vi er bærere av en 400 år lang tradisjon med trommer, piper og signalhorn i Forsvaret, og vi er militærmusikere av profesjon, sier hun og legger til:

– Politikerne på Stortinget må forstå hvem vi er, hva vi bidrar med og hvilken tradisjon militærkorpsene ivaretar. Det blir veldig fint å marsjere opp Karl Johan nå, hvor det stimer av folk. Jeg opplever virkelig at vi bringer noe til byen, sier hun.

Trombonist Marius Hesby sier han har bestemt seg for å holde motet oppe så lenge det trengs.

– Det er rart å lese regjeringens forslag som er så dårlig fundert. Det ligger som en tung sky over oss, men heldigvis har vi mange sterke støttespillere. Den varmen er helt avgjørende når vi nå skal kjempe for å bestå, sier Hesby.

Video: Marinemusikken går vaktparade i Oslo

Gjør honnør

Hestene går fremst i paraden. Hovene slår mot brosteinen, og taktfaste slag fra paradetrommen bryter stillheten ved Akershus festning. Marinemusikken er i fremad marsj.

Kommandørkaptein Truls Sanaker står langs gaten og gjør honnør til korpset når det går forbi.

– I Langtidsplanen blir det definert at Forsvarets musikk kun skal ha innadrettet virksomhet i Forsvaret. Det er en ny definisjon av oppdraget vi har hatt i 200 år. Samtidig står det at Forsvarets kulturvirksomhet skal bidra til å sette militærmakten inn i et samfunnsperspektiv. Hvordan skal det være mulig når vi blir satt til kun å dekke Forvarets egne behov? spør han.

Han reagerer sterkt på regjeringens argumentasjon om at militærkorpsene er overdimensjonert for oppdragene korpsene er satt til å utføre.

– Det finnes ikke overkapasitet i militærkorpsene. Vi har selv definert 40 prosent av oppdragene til å være militære, slik at vi kan ha kapasitet til å virke i det sivile samfunnet. Nå opplever vi at disse tallene brukes mot oss, det er absurd, sier Sanaker.

Han poengterer at det i flere stortingsmeldinger, og til og med i Langtidsplanen, står skrevet at Forsvaret skal videreutvikle kontakten med det sivile samfunnet og bidra til økt forståelse for forsvarssektorens rolle – og at militærmusikken skal være bindeleddet til samfunnet.

– Hvis vi tar bort all virksomheten vår som ikke er innad i Forsvaret, så forsvinner denne dimensjonen, sier Sanaker.

Les også: Skuffelse og sinne over nedleggelser i Forsvarets Musikk

Pendler til Oslo

Militærmusikken i Horten pendler til Oslo fem uker i året, i tillegg spiller de 29 tuttimusikerne velkomstparader når soldater vender hjem fra utenlandstjeneste. Og Forsvaret selv er blant dem som stadig bestiller flere oppdrag fra korpsene, ifølge Sanaker.

– Det er generelt blitt flere seremonier hvor soldater skal hedres, og de siste 15 årene er korpsene blitt sterkere tilstede på velkomstparader og på skoleavslutninger i Forsvarets utdanningssystem. Jeg sliter allerede med å få til avspasering for musikere som har for mye å gjøre, sier Sanaker.

Han anslår at 60 til 70 av Marinemusikkens 150 oppdrag i året er militære. Resten er såkalte sivile konserter. 700 000 mennesker i Vestfold, Buskerud, Telemark, og Øst-Agder hører inn under korpsets primærområde. I høst spiller blant annet Marinemusikken skolekonserter for 12 000 barn.

Les også: Samler seg til kamp for forsvarskorpsene

Bare økonomi

Nedleggelsen av to militære korps er basert på anbefalinger fra McKinseys rapport om effektivisering av Forsvaret, som ble overlevert Forsvarsdepartementet i mars.

– Rapporten er kun et excelark fra økonomer, som beskriver hvor i Forsvaret det er mulig å spare penger. Økonomene har ikke tatt høyde for noe som har med kvalitet eller ringvirkninger å gjøre, og det sier de jo også selv, sier Sanaker og legger til:

– Dersom 63 musikerstillinger forsvinner fra Forsvaret, vil det få svært uheldige ringvirkninger, også for utdanningsinstitusjonene. Skal musikkinstitusjonene da utdanne blåsere? Militærkorpsene er den største arbeidsplassen for norske blåsere, fordi Forsvaret krever norsk statsborgerskap, sier han.

Les også: Kan ikke akseptere nedbygging av Forsvarets Musikk

Sanaker påpeker at Forsvarets musikk er en enhet og at det ikke er automatikk i at det er personene som nå er ansatt i Marinemusikken i Horten og i Luftforsvarets korps i Trondheim som mister jobbene, dersom regjeringens forslag vedtas i høst.

– Vi er alle ansatt i Forsvarets musikk. En ansatt med lang ansiennitet i Marinemusikken vil ha fortrinn fremfor en med kort ansiennitet i de tre gjenværende korpsene. Denne situasjonen berører alle korpsene i Forsvarets musikk, understreker han.