«Avdøde har forsømt at holde sit medlemskap i orden» ⋆ Kontekst

«Avdøde har forsømt at holde sit medlemskap i orden»

Nyheter fra Norsk Musikerblad, mai 1923

De efterladte

De, som sitter i styrerne i musikerforeningerne, har ofte anledning til at se, hvor ytterst daarlig avdøde musikeres efterladte i regelen er stillet. Meget faa musikere har en så god avlønning, at de kan legge sig midler til bedste, de fleste lever fra haanden til munden, som man sir. Mangengang gaar mulige opsparte penge med under et langt sykeleie, og naar døden indtræffer, sitter familien igjen, ofte uten at vite, hvor den skal opdrive pengene til at faa den kjære avdøde i jorden paa en anstendig maate, uten at ty til fattigvæsenet. Sorgfulde og bekymrede enker og efterladte husker da at avdøde var medlem av «foreningen» og henvender sig da til denne i haapet om at faa støtte og hjelp fra organisationen. Som oftest blir vedkommende hjulpet efter bedste evne, forutsat at avdøde var medlem. Men netop den sidste omstændighet har været skjæbnesvanger for mang en musikers efterladte. Avdøde har forsømt at holde sit medlemskap i orden, kanske fordi han mente at greie sig uten foreningen, eller av sløvhet forsømte at betale kontingent, og blev strøket.


O. A Røder

Efter i længere tid at ha været sykelig, er det danske musikerforbunds næstformand, O. A. Røder, avgaat ved døden. Med ham har de danske og nordiske musikere mistet en av de bædste kræfter i organisationens tjeneste. Han var i sin tid præsident for Nordisk Musiker Union og var ved sin død medlem av unionsstyret. De norske musikere, som har hat den glæde personlig at kjende hr. Røder, vil med sorg motta budskapet om hans bortgang. Hans bisættelse formet sig som en smuk høitidelighet, der blev bl.a. nedlagt kranser paa baaren fra Norsk Musikerforbund og Nordisk Musiker Union.

Til det Norske Musikerforbund.

Forbundet bedes mottage min og mine børns hjærteligste Tak for udvist Opmærksomhed ved min kære mand, O.A Røders bisættelse.

Marie Røder

Indhent samtykke

Ingen maa motta engagement til Bergen uten indhentet samtykke fra N.M. Bergens Musikerforenings styre.