Avdøde efterlater sig kun venner ⋆ Kontekst
Notis

Avdøde efterlater sig kun venner

Nyheter fra Norsk Musikerblad, høsten 1922.

Oprop!

Til Nordens Musikere!

Vore kolleger i Østerrike og Tyskland staar foran en grufuld vinter hvorved nøden som aldrig før fil gjøre sig gjældende. Ingen kollege med hjerte i livet maa vægre sig for at yde hjælp. Svenske, finske, danske og norske musikere maa vise sin medfølelse og hver yde mindst en gjennemsnits dagsgage der for norske musikeres vedkommende er fiksert til kr. 15.

Hurtig hjælp er dobbelt hjælp.

Nordisk Musiker-Unions styre: C. Adolf Berg, Julius Dahl, C. G. Lemon, A. Tauson, Lepo Laurila, Bengt Carlson, Wilh. Fischer, O. A. Røder.

Advarsel

Ingen engagementsforbindelser ved kafeer eller hoteller i Kristiania maa indgaaes uten i samraad med Kristiania Musikerforenings styre.

† Dødsfald

Axel Monsen avgik ved døden 10. oktbr. og begravedes under stor deltagelse paa Sofienberg kirkegaard lørdag den 14de. Avdøde der foruten at være musiker også var guldsmed blev av disse hædret med sangkor, likesom de fremmødte under sin fane. Sørgemusikken blev utført av medlemmer av Kristiania Musikerforening. Kranse blev nedlagt fra Kristiania Musikerforening og flere andre korporationer. Avdøde, der var en sjelden sympatisk kollega efterlater sig kun venner.