Astrid Kvalbein fikk Komponistforeningens likestillingspris ⋆ Kontekst
Foto: Presse

Astrid Kvalbein fikk Komponistforeningens likestillingspris

Forskeren, utøveren og skribenten Astrid Kvalbein mottok i ettermiddag Komponistforenings likestillingspris.

Det er andre gang prisen deles ut, og Astrid Kvalbein mottok den under en markering på Norges musikkhøgskole, melder Norsk Komponistforening i en pressemelding.

– Årets likestillingspris går til en forsker, utøver og skribent som gjennom hele sitt virke har hatt likestilling, feminisme og maktspørsmål hevet høyt på agendaen, sier Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening om tildelingen.

Likestillingsprisen deles ut av styret i Norsk Komponistforening til en person, gruppe, institusjon eller forening som har gjort en spesiell innsats for å fremme likestilling og kjønnsbalanse i det skapende musikkfeltet.

Karriere i likestillingens tegn

Kvalbein har gjennom karrieren jobbet mye med likestillingsspørsmål. Her er noen eksempler: I Universitetsforlagets ferske utgivelse «Iverksettelse — fire studier av kunst, autonomi og makt» har Kvalbein skrevet et eget kapittel om maktstrukturer og kvalitetsforståelse knyttet til Ultima.

I Kvalbeins doktorgradsarbeid om Pauline Hall fra 2013, trekker hun ikke bare fram en viktig kvinne i norsk musikkhistorie, men utfordrer eksisterende historieskriving når det gjelder hvordan kvinner blir framstilt og posisjonert. I dagspressen har hun også vært markant, og lenge nokså alene, om å etterlyse kvinnene.

I 2008 var Kvalbein sammen med Anne Lorentzen redaktør for utgivelsen «Musikk og kjønn i utakt». Boka ble til som et resultat av et seminar året før, i regi av MIC, Kulturrådet, NTNU og Norsk Jazzarkiv. Formålet var å utvikle samtaler og handling, framfor monologer som konstaterte skjevhetene i norsk musikkliv.

Balansekunst ble til som en følge av dette arbeidet.

– Musikkbransjen er mer «aktivistisk»

– Jeg blir varm om hjertet av å få denne prisen. At det jeg har skrevet og sagt om musikk og kjønn i mange sammenhenger, i små og store format, over lang tid, blir anerkjent slik, inspirerer til å fortsette. Det inspirerer dessuten i seg selv at denne prisen finnes. Jeg ser den som et av mange tegn på at musikkbransjen de siste åra er blitt mer «aktivistisk» i møte med kjønnsubalanse. Færre og færre tror at «det vil gå seg til», i stedet gjøres aktive grep for å endre på stereotype mønstre, både organisatorisk, kreativt og kunstnerisk. Dette er jeg glad for å være en del av, og kunne bidra til, sier årets prismottaker, Astrid Kvalbein.