AS eller enkeltpersonforetak? ⋆ Kontekst
Best med AS: Tromsøbandet Violet Road valgte AS som sin organiseringsform, etter noen år som selskap med delt ansvar. Fra venstre Kjetil Holmstad Solberg, Halvard Rundberg, Håkon Rundberg og Hogne Rundberg.
Best med AS: Tromsøbandet Violet Road valgte AS som sin organiseringsform, etter noen år som selskap med delt ansvar. Fra venstre Kjetil Holmstad Solberg, Halvard Rundberg, Håkon Rundberg og Hogne Rundberg. Foto: Daniel Mikkelsen

AS eller enkeltpersonforetak?

HJELP & NYTTE: Hvordan skal du organisere deg for best mulig økonomi og trygghet? Violet Road valgte AS – etter en stund.

Når du eller bandet ditt begynner å tjene penger er det ingen vei utenom: dere må finne en organisasjonsform for å styre økonomien smartest mulig. Men hva er best? Det kommer an på, er svaret fra ekspertene. Mest kommer det an på om du driver alene eller i et band/ensemble, og hvilket inntektsnivå du ligger på.

Enkeltpersonforetak for solo

– Driver du alene, er det ofte mest hensiktsmessig å starte et enkeltpersonforetak, sier Vegard Nerhus.

Han er daglig leder i View Frilans, som rådgir små og mellomstore bedrifter, blant annet musikere. Firmaet ble startet for nettopp å hjelpe frilansere med økonomi, og View holder også en rekke kurs for MFO, Gramart og Musikkhøgskolen.

– Som enkeltpersonforetak kan du sende og motta fakturaer, og oppdragsgiver trenger ikke betale arbeidsgiveravgift for dine tjenester. Det er raskt å komme i gang, og du betaler forskuddsskatt basert på hva du forventer å tjene.

– Ulempen er at du som person og foretaket er uløselig knyttet sammen. Kjører du foretaket på knærne, er det du personlig som er ansvarlig, sier Kjetil Brandsvoll Hammersmark fra samme firma.

– Dessuten: I et aksjeselskap (AS) kan du fordele eventuelle store overskudd over flere år. Det kan du ikke i et enkeltpersonforetak. I et enkeltpersonforetak regnes hele overskuddet ditt som inntekt det året de er opptjent, og du må betale skatt av hele beløpet det året. Dette er verdt å tenke over, siden man som musiker kan ha ujevn omsetning, sier Hammersmark.

Overblikk: Vegard Nerhus og Kjetil Brandsvoll Hammersmark i View Frilans gir gode råd om hvordan du kan organisere deg.
Overblikk: Vegard Nerhus og Kjetil Brandsvoll Hammersmark i View Frilans gir gode råd om hvordan du kan organisere deg. Foto: Even Finsrud

Et AS krever oppfølging og ryddighet. Man må ha et styre og styreformann, men det løses gjerne ved at samme person har flere roller.

En viktig forskjell på enkeltpersonforetak og AS er at AS-et er regnskapspliktig selv om det er sovende. Man må likevel levere skattemelding og årsregnskap. Et enkeltpersonforetak kan man legge i dvale ved å gi skriftlig beskjed til ligningskontoret.

Les også: Fem enkle økonomitips for frilansere

Mange er opptatt av fradragsregler når de velger selskapsform. Hammersmark oppsummerer kort de viktigste:

– I et AS kan man få fradrag for diett etter statens regulativ, mens man i enkeltpersonforetak kun får fradrag for faktiske kostnader etter kvittering. Reglene for kjøregodtgjørelse er i hovedsak like, men reglene for fradrag for hjemmekontor er mer gunstig i et AS. Husk at det er forskjellige regler etter om du eier eller om du leier bolig.

Selskapsform påvirker skatt

Norske små og mellomstore bedrifter er stort sett organisert som enten enkeltpersonforetak eller AS. Selskapsformene ANS og DA, som økonomiene kaller ansvarlige eller deltakerliknende selskap, var mer vanlige før. Forskjellen mellom ANS (Ansvarlig selskap) og DA (delt ansvar) ligger i at i ANS er medlemmene solidarisk ansvarlige, mens i DA er man kun ansvarlig for den andelen man hefter for.

– Etter at kravene til aksjekapital og revisjonsplikt ble endret ser vi at flere nå velger AS der man tidligere kanskje ville valgt ANS/DA. Ligningspapirene for disse deltakerlignede selskapene er ganske kompliserte, fordi all inntekt, formue, gjeld og egenkapital må fordeles ut på deltakerne, som så skal rapportere dette i sine egne selvangivelser. Dersom man gjør feil, kan det direkte påvirke skatten til bandmedlemmene, sier Nerhus.

Violet Road valgte AS

Violet Road fra Kåfjord i Troms startet opp i 2007 og første plata kom i 2008.

– Opprinnelig var vi et DA, fordi vi trengte et organisasjonsnummer. Vi gikk over til å være AS i 2013, forteller gitarist og mandolinspiller Halvard Rundberg.

Ikke hokus-pokus: AS krever at man er ryddig, men det er ingenting å frykte, mener Halvard Rundberg.
Ikke hokus-pokus: AS krever at man er ryddig, men det er ingenting å frykte, mener Halvard Rundberg. Foto: Daniel MIkkelsen

– Målet vårt er å kunne omsette så mye at vi kan ansette oss selv i bandet. Det vil gi medlemmene rettigheter som arbeidstakere har, som for eksempel sykepenger fra dag én og pensjonspoeng. Omsetningsmålet er for så vidt nådd, men det fungerer foreløpig ganske greit at vi fakturerer AS-et som enkeltpersonforetak, sier Rundberg.

Ulik organisering – ulike rettigheter

Også økonomene i View Frilans legger vekt på at AS gir bedre rettigheter og trygghet ved sykdom.

– Som ansatt i eget AS vil man få trygderettigheter som lønnsmottaker. Det betyr at man har krav på sykepenger fra dag 17 dersom man blir syk. De første 16 dagene betaler AS-et sykepengene, og du har krav på 100 prosent av sykepengegrunnlaget. Er du derimot enkeltpersonforetak, får du bare 75 prosent av sykepengegrunnlaget, og bare fra dag 17, sier Hammersmark.

Sykepengegrunnlaget skal som hovedregel tilsvare den pensjonsgivende årsinntekten for de siste tre inntektsårene.

Du kan sikre deg bedre, også som enkeltpersonforetak, ved å kjøpe sykeforsikring.

– Mange er ikke klar over at NAV selger sykeforsikringer til næringsdrivende. Disse kommer i mange varianter og jo mer fordeler de har, desto dyrere er de. Men det kan være verdt å ta en titt på, sier Nerhus.

Ikke ha angst for AS

Når man etablerer AS, dukker det opp nye plikter og regler – og utgifter.

– Hvis omsetningen overstiger fem millioner kroner i året, blir man revisjonspliktig, og det koster penger, sier Rundberg.

– Mange er engstelige for å danne AS, nettopp på grunn av ansvar og forholdet til det offentlige?

– Det er egentlig ingen grunn til å ha angst for dette, men det koster litt å ha AS, sier Rundberg, og anbefaler å knytte til seg en regnskapsfører.

– Det er mye å tenke på. Vi stakk fingeren i jorda og sa: vi er musikere og vil drive mest med det. Derfor er det for oss utenkelig å ikke ha regnskapsfører. Men i våre dager er det mange flotte digitale løsninger som gjør registering av innkjøp, fakturering og slikt, mye enklere. Det er avhengig av at alle følger opp dette, så vi gjør det slik at vi har ett band-bankkort som kun én person disponer-er og sørger for at alt er oppdatert til enhver tid, sier han.

Inn i AS-et kommer også all omsetning av plater og merch, og det skal også holdes rede på. Rundberg sier at det er mange gode online-betalingsløsninger, som kommuniserer med de digitale regnskapssystemene som regnskapsførere bruker.

– Jeg opplever for min del at slike systemer gjør prosessen både oversiktlig og mer interessant. Fordelen er også at den svarte økonomien som det kanskje var mye av før, nå nesten er helt forsvunnet, og det er veldig bra. Nå er all musikerøkonomi synlig, og det gir bare fordeler for alle.

– Ett godt råd til de som starter et AS?

– Vær jækla nøye, men husk samtidig at det er viktigst å spille grisebra!

Valgte andre løsninger

Lars Nygaard og Leif Blix er begge organisert som enkeltpersonforetak når de opptrer hver for seg, men sammen har de et ANS, Ansvarlig selskap, for å administrere duoen Den Gode Melodi.

– Vi spiller mye for Den kulturelle spaserstokken, og for oss er dette den beste modellen, sier Nygaard.

– Alle utgifter som reise, overnatting og diett, utgiftsføres i ANS-et. Eventuelle ekstramusikere vi engasjerer, sender faktura til ANS-et. Vi tar ut overskuddet, og fordeler det likt mellom oss. Det er ikke å regne som lønn, og vi betaler ikke arbeidsgiveravgift. ANS-et som sådan betaler ikke skatt. Fordelen er at vi kan fakturere våre oppdragsgivere som firma.

Trekkoppgave for trekkspill: Lars Nygaard og Leif Blix i Den Gode Melodi, har ANS.
Trekkoppgave for trekkspill: Lars Nygaard og Leif Blix i Den Gode Melodi, har ANS. Foto: Katrhrine Geard

Et ANS krever ingen innskutt kapital og er bra for dem som har lite investeringer.

– I et ANS er det vi personlig som står ansvarlige om det skulle gå galt. Den du velger å danne ANS med, må være en person du stoler på, for hvis din kollega skulle investere over evne, vil du holdes solidarisk ansvarlig, sier Nygaard.

Overlatt til seg selv

Et ANS åpner ikke for samme muligheter for å ansette folk som et AS.

– Et AS ville ikke fungert for oss, for vi omsetter ikke nok til å kunne betale arbeidsgiveravgift. Derfor har vi ikke rettigheter på samme linje som musikere som er ansatt. Vi satser beinhardt på at ingen av oss blir syk. Det oppleves ganske skeivt at samfunnet ikke verdsetter musikere bedre. Regelverket knyttet opp til typen foretak som vi er nødt til å bruke, forutsetter en forretningsdrivende som omsetter nok til å betale sosiale avgifter, pensjonsinnskudd og forsikringer, sier Nygaard.