Armlengdes avstand: Gjerne nå, sier kommisjon ⋆ Kontekst
Notis

Armlengdes avstand: Gjerne nå, sier kommisjon

Ytringsfrihetskommisjonen – og Creo – mener lovfesting av prinsippet er en god idé.

Under Arendalsuka denne uken ble den mye omtalte Ytringsfrihetskommisjonens rapport, som kan lastes ned her, overlevert kulturministeren.

I rapporten anbefaler blant annet kommisjonen flere lovendringer. Blant disse:

«Lovfeste prinsippet om avstand mellom offentlig myndighet og kunstfeltet (armlengdes avstand-prinsippet) i kulturlova og sikre uavhengig organisering av offentlige kunst- og kulturinstitusjoner»

Kommisjonen påpeker at Solberg-regjeringen i 2018 varslet at armlengdes avstand-prinsippet skulle forankres i en revidert utgave av
Kulturloven, men at dette enda ikke har blitt gjort.

Også Creo fremmet krav om at armlengdes avstand-prinsippet skulle styrkes i forkant av stortingsvalget 2021.

Forbundsleder Hans Ole Rian mener at en lovfesting av armlengdes avstand i utgangspunktet er en god idé.

– Men som i alt lovarbeid, må en eventuell paragraf fylles med innhold, det må både gjøres et godt arbeid i forarbeidene til lovteksten og det må også forankres og grundig både i kunst- og kulturverdiene og ellers i samfunnet, skriver Rian til Kontekst.

Ifølge kommisjonens rapport vil en lovfesting «styrke den formelle uavhengigheten til kunst- og kulturinstitusjonene og slik være en formell styrkning av ytringsfriheten i kunsten».

Kommisjonen skriver videre:

En slik formell sikring kan med fordel gjøres når det er rolige tider, ikke når
kunstens frihet eventuelt skulle komme under reelt press fra myndighetene.