Ansettelse av lærere drøyer ⋆ Kontekst
Tilitsvalgt Ole Bendik Eilertsen fortviler på vegne av ansatte ved Manglerud musikklinje.
Tilitsvalgt Ole Bendik Eilertsen fortviler på vegne av ansatte ved Manglerud musikklinje. Foto: Privat

Ansettelse av lærere drøyer

Edvard Munch videregående skole åpner til høsten, men det er ennå uklart hvilke lærere som får jobb på den nye musikklinja.

Ansatte og tillitsvalgte ved musikklinja på Manglerud videregående skole er fortvilet over det de kaller en uryddig prosess ved overflyttingen av musikklinja på Manglerud til musikklinja på den nye Edvard Munch videregående skole.

Manglerud videregående skole legges ned fra høsten for å gjøres om til barneskole.

– Informasjonen fra Utdanningsetaten i Oslo kommune har hele tiden vært at musikkavdelingen ved skolen i sin helhet skal overføres til Edvard Munch videregående skole. Det har vi visst i to år. Etter at den nye skolens rektor ble ansatt i august, er det sådd tvil om overføringen blir reell. Det er uavklart hvem som ansettes på den nye skolen, sier Ole Bendik Eilertsen, MFOs tillitsvalgte ved Manglerud.

Ny skole

Den nye skolens rektor, Ellen Larsen, opplyser om at Edvard Munch videregående skole er definert som en ny skole.

– Jeg tiltrådte som rektor i august i fjor med dette som mandat. Avtaler gjøres derfor sentralt og ikke med lokale tillitsvalgte, i tråd med retningslinjene for nye skoler. I samarbeid med avdelingsleder for musikk på Manglerud og MFOs sentrale tillitsvalgte i Oslo, har jeg fått råd om å vente med læreransettelser til elevene har gjort sine instrumentvalg på hoved og bi-instrument. Jeg har valgt å lytte til det for å kunne foreta en riktig prosess. Derfor er ikke lærersituasjonen på musikk avklart ennå, sier Ellen Larsen.

Mye støy

MFOs hovedtillitsvalgt i Oslo kommune, Ole Kristian Hanssen, understreker at den nye rektoren er bundet til å ansette lærere fra Manglerud, da det er snakk om flytting av en linje.

– Hele forutsetningen for å legge ned linja på Manglerud har vært at de som har et arbeidsforhold der skal overflyttes. Rektoren fremholder at hun styrer en ny skole med regler for tilsetting. Det har hun for så vidt rett i, men det gjelder ikke musikklinja. Både lærere og elever skal flyttes, sier Hanssen.

– Har du gitt rektoren råd om å avvente med lærertilsetting?

– Nei, jeg mener overføringen av lærere burde skjedd tidligere. Jeg betrakter situasjonen som støyende, sier Hanssen.

Det pågår nå møter mellom partene, der det skal avklares hvor mange stillinger som besettes.

– Jeg håper vi kommer i havn. Jeg vil presentere en løsning på floken og har gode argumenter, så jeg har tro på at det skal løse seg, sier Hanssen.

Overtallighet

I dag jobber tretti personer ved musikklinja på Manglerud videregående skole, fordelt på 20, 6 årsverk. Tillitsvalgt Ole Bendik Eilertsen opplyser at de har fått signaler om at de er har seks årsverk for mye for den nye skolen, selv om elevtallet skal være det samme, 60 på hvert trinn.

– Vi har hatt en oppegående linje på Manglerud i alle år som har gått i overskudd, men nå får vi vite at vi har seks overtallige årsverk. Jeg har etterlyst informasjon om hva utregningen er basert på. Søkertallene viser at programfag musikk vil trenge 20,8 årsverk, sier Eilertsen.

Edvard Munch-rektoren har inngått avtale med Barratt Due musikkinstitutt som innebærer at ti av de 60 elevene på hvert trinn kan få undervisning i hovedinstrument ved Barratt Due.

– Det kan være noe av grunnen til at skolens rektor kalkulerer med færre lærere fra Manglerud, sier Eilertsen.

Les også:

Musikklinje med talentsatsing