–Alt kommer an på hvem som blir kulturminister ⋆ Kontekst
Kommenterer valget: Vi har fått Maria Fonneløp, Hans Ole Rian og Jon-Willy Rydningen til å kommentere valgresultatet. 
Foto av Fonneløp: Privat. Foto av Rian: asamaria.com. Foto av Rydningen: Even Finsrud.
Kommenterer valget: Vi har fått Maria Fonneløp, Hans Ole Rian og Jon-Willy Rydningen til å kommentere valgresultatet. Foto av Fonneløp: Privat. Foto av Rian: asamaria.com. Foto av Rydningen: Even Finsrud. Foto:

–Alt kommer an på hvem som blir kulturminister

Skuffelse, status quo og Olemic Thommessen som kulturminister. Dette er noen av Musikk-Norges umiddelbare reaksjoner på valgresultatet.

– De siste fire åra har brakt med seg en usikkerhet i deler av kulturlivet, som jeg frykter kan manifestere seg i perioden som kommer, sier Maria Fonneløp, daglig leder i Oslo Sinfonietta og Cikada.

Hun er skuffa over valgresultatet.

– Helt inn til margen. Jeg hadde håpet på en endring, både med tanke på kulturlivet og andre viktige områder i samfunnet. For meg har dette valget først og fremst handlet om store, globale saker som miljø og solidaritet, og om å bekjempe en utvikling i det norske politiske klimaet som jeg har opplevd som skremmende den siste tida. En mørkeblå regjering er etter min mening ikke det beste for et inkluderende samfunn, og heller ikke for kulturen, sier Fonneløp.

Også MFO-leder Hans Ole Rian er skuffa over valgresultatet.

– Det er ingen hemmelighet at vi hadde håpet på et rødgrønt flertall – og mest av alt et nytt kulturløft. Lærdommen vi kan trekke av dette er at alle partiene som har gjort det bra i dette valget har hatt tydelige budskap og tydelige prioriteringer. Men for å ta det positive, så har de rødgrønne partiene til sammen gått fram, og de blå, gule og grønne har gått tilbake. Og det er nå to partier på vippen på blå side. Vår jobb blir å jobbe enda bedre mot KrF og Venstre. Vi har allerede gode relasjoner med dem, og har mye å jobbe med, sier Rian.

Komponist og musiker Jon-Willy Rydningens kommentar til resultatet er: som forventa.

– Det var jo ikke mangel på meningsmålinger, så det ble vel som forventa. At Sp ble større, innebærer vel ikke de helt store endringene for kulturlivet, sier han.

Ønsker seg Olemic som kulturminister

Hans Ole Rian ser et slags håp når regjeringskabalen skal legges og ministerpostene fordeles.

– Alt kommer an på hvem som blir kulturminister. Hvis vi får en kulturminister som er genuint opptatt av kultur og kulturlivet, og som er villig til å kjempe for kulturens plass de neste fire åra, kan alt skje. Vi ønsker oss og trenger en kulturminister som ser verdien av at hele kulturlivet får mer forutsigbar økonomi og vilkår.

– Ja – hvem ønsker du deg som kulturminister?

– Vi ønska oss Olemic Thommessen for fire år siden, og det står ved lag. Han har innsikt i kulturlivet og brenner for det. I tillegg har Svein Harberg vist seg å være en hardtarbeidende og kunnskapsrik leder av kulturkomiteen på Stortinget, sier Rian.

Også Rydningen holder en knapp på Thommessen som kulturminister.

– Den sittende minister har vist seg som en idrettstung minister, så en eventuell ny en bør komme fra Høyre og ha større kulturfokus, mener han.

Maria Fonneløp vil ikke komme med noen navn, men understreker at vår framtidige kulturminister bør være et menneske som er faglig interessert i kultur, og som på alvor forstår kulturens verdi i et samfunn.

– Det bør i tillegg være en person som evner å stå støtt i ministerkollegiet og hevde kulturens plass mellom andre viktige saker.

– Hvem bør absolutt ikke bli kulturminister?

– Vel. Antakelig er det færre som egner seg enn dem som ikke egner seg? Jeg ønsker å gi alle en sjanse og vil gjerne være den første til å heie på flinke damer. Men jeg håper vi slipper mer prat om Kvikklunsj, brunost og klamme, såkalte norske, verdier. Det gir dårlig smak i munnen, sier Fonneløp.

Rydningen håper ikke Frp får kulturministerposten.

– Det kan virke som om kulturministerposten brukes som opplæringspost. Det må det bli slutt på. Vi trenger en minister med visjoner.

Åndsverklov, mangfold og næringsdrivende

Rydningen mener åndsverkloven bør stå øverst på agendaen når regjeringen tar fatt på en ny fireårsperiode.

– Få orden på åndsverkloven! Veldig enkelt. Vi kan ikke ha en lovgivning som utarmer skaperfeltet ytterligere og som favoriserer produsenter med en tung juridisk avdeling i ryggen.

Maria Fonneløp mener at kulturelt mangfold bør være en prioritet for den nye kulturministeren.

– Et rikt og mangfoldig kulturliv er viktig for ytringsfriheten, og for å sikre et sterkt og sunt demokrati og et raust samfunn. Jeg ønsker flere private midler hjertelig velkommen inn i kulturlivet, men dette kan ikke gå på bekostning av gode, og ikke minst forutsigbare, støtteordninger.

– Er det noen kulturarbeidere som bør ha høye forventninger til den nye regjeringen, Hans Ole Rian?

– Nja… jeg tror vi har godt håp om å få til noe når det gjelder næringsdrivendes rettigheter og vilkår, ikke minst i samarbeid med Venstre. Og KrF er tradisjonelt et parti som kjemper for kulturskolen. Kanskje kan vi ha et håp om å få styrka den – det er en viktig sak. Men ellers er jeg ikke så optimistisk. Hittil har vi sett at overføringene til kultur ikke har holdt tritt med lønns- og prisveksten, og det er ingen grunn til å tro at det vil endre seg, sier Rian.