Advarsel: Ingen maa ta engagement i «Dovrehallen» ⋆ Kontekst
Notis

Advarsel: Ingen maa ta engagement i «Dovrehallen»

Nyheter fra Norsk Musikerblad, april 1923

Kristiania Musikerforening

Indtræde søkes av: Lola Arntzen (violin), Dagmar Øhrn (cello), Pan-Andree Larsen (piano), Erling Røberg (violin). Gjenindtræde søkes av: Max Hentze (basun).

Advarsel!

Ingen maa ta engagement i «Dovrehallen», dir Karl Andersen, da lønskonflikt paagaar.

Nød i Tyskland og Østerrike

Indsamlingen er avsluttet.

Resultatet av indsamlingen til de nødlidende østerrikske og tyske kolleger nu i sin helhet, da der neppe kan væntes at indgaa nævneværdige beløp efter den tid. Nedenfor indtas detaljert regnskap over indsamlingen. Som det vil bemerkes, er der fra Bergen intet indkommet. Dette skal skyldes, at der gjennem «Bergens Tidende» av musikere og musikvenner var igangsat en indsamling til et lignende formaal som Norsk Musikerforbunds. Da vor indsamling kom, var resourserne uttømt, idet musikerne i Bergen allerede hadde git sine bidrag til «Bergens Tidende»s indsamling. Forøvrigt er det glædeligt at se, med hvilken offervilje og iver anmodningen om støtte til de nødlidende utenlandske kolleger er efterkommet av de norske musikere. Der kunde være rørende træk at fortelle om, beviser på sand medfølelse. De takkeskrivelser, som er indløpet fra hjælpens mottagere, forteller paa sin side om den taknemmelige glæde fra de hjulpne
Bidrag til kolleger i Tyskland og Østerrike indsamlet ved Norsk Musikerforening 1922-23.

Vestend teater orkester kr. 60,-
Filharmoniske selskaps orkester kr. 930,-
Centralteatrets orkester kr. 301,-
Paladsteatrets orkester 100,-
Dovrehallens orkester 83,-
Karl Johans teaters orkester 44,50,-
Admiral Palads´ orkester 120,-
Gamle Kristianias orkester 55,-
Teater Modernes orkester 40,50,-
Mayol Teater orkester 160,-
Raadhusbiografens orkester 15,-
Nationalteatrets orkester 165,-
Casinoteatret orkester 152,-
Chat Noirs orkester 105,00,-
Cirkus Verdensteatrets orkester 82,-
Grand Cafés orkester 145,-
Rosenborgs teaters orkester 55,-
Gjestgiveriets orkester 15,-
Parkteatrets orkester 40,-
Parkcaféens orkester 35,-
Concordiacaféens orkester 110,-
Marcus Olsen m. fl. 5,-
Handelstandens orkester 127,05,-
Frimurernes orkester 185,-
Mimi Hviid 10,-
Anton Christiansen 15,-
J. Rummelhoff Hansen 50,55,-
A. Gustavsen, Kongsvinger 10,-
Fra Trondhjem 729,-
Fra Stavanger 210,-

Sum 4154,-

Sendt til Tyskland kr. 2000,-
Sendt til Østerrike kr 2000,-

Rest endnu ikke disponeret kr. 154, 60,-