Abid Raja: Koronastøtten til kultursektoren utvides ytterligere ⋆ Kontekst
ØKER STØTTEN: Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja kunngjorde en økning i koronastøtte under en pressekonferanse i dag.
ØKER STØTTEN: Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja kunngjorde en økning i koronastøtte under en pressekonferanse i dag. Foto: Presse

Abid Raja: Koronastøtten til kultursektoren utvides ytterligere

Den opprinnelige støttepotten på 500 millioner kroner ble i dag utvidet til 690 millioner kroner. – Jeg er glad for å kunne styrke en hardt prøvet bransje på tampen av året, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Midlene går til målrettede tiltak, spisset mot spesifikke aktører innen kulturlivet, heter det i en pressemelding fra Kulturdepartementet. For eksempel er det bevilget 40 millioner kroner til filmbransjen, for å dekke koronarelaterte kostnader og følgelig «redde» film og dramaserier som allerede har fått offentlige tilskudd.

– Som et ledd i tiltaket foreslår NFI (Norsk Filminstitutt) å gi tilskudd til å «flagge hjem» filmer og serier, som hadde planlagt opptak i utlandet. Det vil ikke bare holde mange norske filmarbeidere i arbeid, men også kunne gi ringvirkninger rundt omkring i landet, sier Raja.

Norsk Kulturfond blir styrket med 40 millioner kroner, 19 millioner kroner blir bevilget til innkjøp av norsk kunst og kunsthåndverk, fordelt på 15 ulike kunstmuseer. Videre blir KORO (Kunst i offentlige rom) styrket med fire millioner kroner.

– Den viktigste rollen til KORO er å bidra til å utvikle samtidskunsten i offentlige rom over hele landet, og gi kunstnere oppdrag og inntekter, sier Raja.

Kulturministeren kunngjorde også at det er satt av 60 millioner kroner ekstra til institusjoner som blant annet museer, slik at de kan opprettholde driften. Støtten til institusjonene skal ikke gå til permitteringer, men er ment for å holde hjulene i gang. Raja oppfordret også til å skape aktivitet, gjerne digitalt.

– Dette er ikke tiden for å minke bevilgningene til det frie kunstfeltet. Vi kan ikke la pandemien stoppe den fantastiske utviklingen vi har i bredde, mangfold og kvalitet, avslutter Raja.