Abid Raja er ny kulturminister ⋆ Kontekst
For fagforeninger: Høsten 2019 viste Abid Raja støtte til Foodora-syklistene som streiket seg til tariffavtale, og erklærte at Venstre heier på at ha et organisert arbeidsliv og faste stillinger.
For fagforeninger: Høsten 2019 viste Abid Raja støtte til Foodora-syklistene som streiket seg til tariffavtale, og erklærte at Venstre heier på at ha et organisert arbeidsliv og faste stillinger. Foto: Roy Ervin Solstad

Abid Raja er ny kulturminister

Norges nye kulturminister er Abid Raja fra Venstre.

På Slottsplassen ble han presentert rett før klokka halv tolv i dag: Venstres Abid Raja (44) er landets nye kultur- og likestillingsminister. Det betyr at Venstre fortsetter å styre kulturpolitikken i landet, også i den forminskede Solberg-regjeringen. Raja blir den fjerde kulturministeren på seks og et halvt år. Han er kjent som en aktiv, synlig, energisk og oppriktig politiker med stort engasjement for sakene han jobber med. Han har de siste årene vært finanspolitisk talsmann for Venstre.

Creo: Han må lytte til oss

Creo-leder Hans Ole Rian sier at det aller viktigste er at den nye kulturministeren setter seg grundig inn i de feltene han har fått ansvar for, og at han lytter til kunstnerne og deres organisasjoner.

– Det føler jeg meg også trygg på at han vil gjøre. Jeg forventer at han går grundig inn i viktige saker, for eksempel situasjonen i Kulturtanken og Den kulturelle skolesekken, og at han ivaretar kulturlivets behov i regionaliseringssaken, sier Rian.

Han har også forventninger om at en ny kulturminister evner å se de store sammenhengene:

– Han må ha et blikk på de praktisk-estetiske fagenes situasjon i grunnskolen, på hvordan kulturskolens rolle som rekrutteringsarena til både profesjonelt og frivillig kulturliv må bedres.

Grande kunnskapsminister

Trine Skei Grande, som har vært en populær kulturminister siden 2018, går over i rollen som kunnskapsminister. Også her er Rian positiv.

– Det er mange saker i Kunnskapsdepartementet som er viktige for kulturlivet, spesielt på lang sikt. Jeg tenker spesielt på den kommende barne- og ungdomskulturmeldinga, der kulturskolen må få en sentral plass, sier Rian. Kunnskapsdepartementet har ansvaret for kulturskolen, og ikke minst for framtida for de praktiske og estetiske fagene i skolen.

– Kunnskapsministeren får en viktig jobb i å følge opp regjeringens strategi for de praktiske og estetiske fagene, og forslaget om å innføre eksamen også i disse fagene, som vi er sterkt for, sier han.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fortsetter i jobben, og har fortsatt hovedansvaret for forsvarskorpsene.

Saken fortsetter under bildet

For fagforeninger: Høsten 2019 viste Abid Raja støtte til Foodora-syklistene som streiket seg til tariffavtale, og erklærte at Venstre heier på at ha et organisert arbeidsliv og faste stillinger.
For fagforeninger: Høsten 2019 viste Abid Raja støtte til Foodora-syklistene som streiket seg til tariffavtale, og erklærte at Venstre heier på at ha et organisert arbeidsliv og faste stillinger. Foto: Roy Ervin Solstad

Om Abid Raja

Abid Quayyum Raja har til nå vært finanspolitisk talsmann i Venstre, og har den siste perioden sittet i finanskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen. Han er også Stortingets femte visepresident. Siden 2013 har han vært valgt inn på Stortinget fra Akershus. Raja er utdannet jurist og har i tillegg til juridisk embetseksamen en master i vitnepsykologi og et mellomfag i kriminologi. Han har vært advokatfullmektig og advokat, nemndleder i Utlendingsnemnda og ambassadesekretær ved den norske ambassaden i New Delhi. I 2010 stiftet han tenketanken Minotenk.